hướng dẫn đào HomeBlockCoin

Video hướng dẫn đào HomeBlockCoin  bằng cách mua hashrates từ NiceHash upload lên Youtube rồi nhé.
Các cách đào HBC:
(I) . Đào bằng máy (POW).
- Đào bằng Asic nếu có sẵn máy, thuật toán x11 - máy Bitmain D3 là mạnh nhất: Cái này sẽ nhờ 1 anh chuyên trâu bò hướng dẫn sau, mình bán hết D3 rồi nên chưa có cơ hội test.
* CPU không đào được
* GPU (trâu đỏ, trâu xanh) không đào được
- Đào bằng cách mua hashrates từ NiceHash
1. Tạo Account : https://www.nicehash.com + nạp bitcoin.
2. Tạo Account: https://hbc.multipools.club/index.php
3. Có desktop wallet.
Bắt đầu:
1. Add ví vào pool account, set payout.
2. Tạo Worker: Username + Password
3. Nicehash: Add new pool theo thông tin như trong video.
4. Vào marketplace mua hashrates : Standard / Fixed.
5. Check lại worker xem mọi thử ok hết chưa, nếu có hashrates hiển thị là ok rồi nhé.
(II). Đào bằng cổ phần (POS) - 1000 coin x 1 tháng = 100 coin (10%) - chỉ việc trữ HBC coin trong ví là được, cái này sẽ hướng dẫn cụ thể sau.
Group thảo luận: https://www.facebook.com/groups/136035137101161/(group thảo luận về mining HomeBlockCoin, còn những thứ khác liên quan tới HBC thì các bạn thảo luận ở group HBC VN này nhé cho đỡ bị loãng)

Share this with short URL: Get Short URLloading short url
16:30:00 16:30:00