Hướng dẫn đặt tên Facebook có kí tự đặc biệt

Hướng dẫn đặt tên facebook có các kí tự đặc biệt.
Sau đây là hướng dẫn đặt tên đặc biệt ở facbook
Các bạn làm theo mình nhé, đảm bảo thành công 99.99%
Bước 1: Thay đổi Proxy
Các Bạn truy cập vào trang Web: http://www.proxynova.com/proxy-server-list/country-es/
đổi tên facebook


Thay đổi Proxy google chrom Hay IE tùy các Bạn (Mình dùng GG)

Đổi tên facebook chứa kí tự đặc biệt
Đổi tên facebook kí tự đặc biệt

Bước 2:
Các Bạn truy cập vào trang Web: http://fsymbols.com/generators/zalgo/

Đổi tên facebook

Đổi tên đặc biệt cho facebook

Bước 3: Các Bạn chon ngôn ngữ Tây Ban Nha và thay đổi tên Mình Nhớ là copy các kí tự đặc biệt qua dán vào phần mình muốn thay thế tên Facebook...


Tên facebook đặc biệtđổi tên đặc biệt cho facebook
Đổi tên facebook chứa kí tự dặc biệt

Nguồn (tinhoc24h)

Share this with short URL: Get Short URLloading short url
11:33:00 11:33:00