Chèn hình ảnh vào khung chat của Facebook

NHỮNG BIỂU TƯỢNG CHÁT ĐỘC NHẤT TRÊN FACEBOOKNếu bạn có một tấm hình hoặc icon đẹp
Bạn có thể chèn nó vào khung chat của Facebook với những thao tác rất đơn giản

Bạn vào ĐÂY
Chọn tập tin rồi upload lên, chờ vài giây sau đó sẽ hiện ra đoạn mã để chúng ta copy vào khung chat của Facebook[[504222986277574]] [[504222982944241]] [[504222979610908]] [[504222989610907]] [[504222976277575]] [[504223062944233]] [[504223059610900]] [[504223052944234]] [[504223056277567]] [[504223066277566]] [[504223136277559]] [[504223142944225]] [[504223146277558]] [[504223139610892]] [[504223149610891]] [[504223216277551]] [[504223219610884]] [[504223212944218]]
Và đây là thành quả ^^!

Share this with short URL: Get Short URLloading short url
13:08:00 13:08:00